Wat je van mij mag verwachten

Eenvoud

Iets complex maken is vrij eenvoudig, de kunst is complexe zaken eenvoudig te maken. In mijn werk streef ik altijd naar eenvoud. Dit levert applicaties op die beter zijn te onderhouden, te begrijpen en bovenal: eenvoudig in het gebruik zijn.

Analyse

Actief meedenken, heldere analyse

Als opdrachtgever heb je een idee van wat je wilt, van welk probleem je wilt oplossen. Ik denk hierin actief mee. Is het probleem helder, zijn de wensen need to haves of nice to haves, wat is de beste oplossing?

Hierin vertrouw ik op jouw kennis van het betreffende veld en vertrouw op mijn expertise en ervaring in het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke applicaties. Samen komen we tot de beste oplossing.

Tot de kern

Van tech weet ik veel, maar ook over veel andere zaken praat ik goed mee. Bovendien leer ik snel. Dit leidt ertoe dat ik in elke situatie snel tot de kern kan komen. Door dwarsverbanden te leggen en uit eerdere ervaringen en kennis te putten. Maar ook door me nieuwe vakgebieden snel eigen te maken, zodat ik snel tot de beste oplossing voor jouw specifieke vraagstuk kan komen.